Mobbing : grobunn for psykiske lidelser for offer og overgriper!

Forbløffende forskning fra Finland avslører at barn som mobber andre får like mye psykiske lidelser som voksne som de som er deres ofre.Er det en slags rettferdighet i menneskelig psyke som til sist gir overgripere tilbake den samme medisin de foreskriver for andre??? Finsk undersøkelse avdekker tragisk effekt av mobbing!     Professor Andre Sourander […]

Les mere